JOOME POOLE VÄHEM!

on Terve Eesti Sihtasutuse algatus, mis kutsub elanikke kaasa nii isiklikul tasandil kui ka meie ühises keskkonnas alkoholi kahjusid vähendama. Eestil on varsti sajas sünnipäev - miks mitte seada eesmärgiks, et 2018. aastaks võiksime suure osa Eestist korda teha ja läbi alkoholi kogutarbimise vähendamise vähendada ka selliseid suuri ühiskondlikke probleeme nagu perevägivald, laste hooletussejätmine, liiklusõnnetused, depressioon ja enesetapud.

Alkoholi ei ole tarvis ära kaotada, aga meie praegune alkoholiturg on Eesti jaoks lihtsalt natuke liiga suur. Kuna selline olukord on kestnud mitukümmend aastat, ei mäleta me aega, kus eestlased nii palju ei joonud ja ei pruugi osa ka teistsugust tulevikku ette kujutada.

Aga maailmapraktika näitab, et alkohol ei ole saatus. Ei üksikute isikute ega riikide jaoks. Me ei pea alkoholi tõttu pooltki nii palju kahjusid kandma, kui me alkoholipoliitikat natuke ümber teeme. Kui alkohol oleks vähem reklaamitud, natuke hinnalisem ja lähim pood asuks pisut kaugemal kui praegu, ei lõpeks sellest joomine, aga väheneks joomiskordade arv ja ühe joomiskorra ajal joodud kogused.

Need muudatused saavad peamiselt sündida läbi poliitiliste otsuste ja regulatsiooni. Selleks aga, et poliitikutel oleks võimalik selliseid otsuseid teha, peab rahva toetus olema üsna suur. Rangemat alkoholipoliitikat soovibki juba suur osa Eesti elanikkonnast.

Mida teeme?
Meie kampaania eesmärk on 2015. aasta jooksul ja 2016. aasta alguses viia läbi mitmeid tegevusi ja koolitusi ning kaasata uusi kõneisikuid parema alkoholikeskkonna loomise töösse. Oleme alkoholi teemal juba välja koolitanud üle 50 koolitaja, kes räägivad oma igapäevases töös lapsevanematega. Nende koolitajatega koostöös saame integreerida alkoholi- ja tubakaennetusega seotud info kõigisse lapsevanematele suunatud koolitustesse.

Eesti on nii väike. Usume, et saame lihtsalt kõigiga läbi rääkida.

Partnerid
Oleme seekord partneritena kaasanud organisatsioone, kelle peamine tegevusvaldkond ei seostu meditsiini või tervisega. Põhjus lihtne - alkohol ei ole ainult meditsiiniline vaid ka poliitiline teema ja selle võiks inimestele rohkem koju kätte viia suurte, üle-eestiliste võrgustikega organisatsioonide abil. Nii aitavad meid näiteks Eesti Väitlusselts, Sihtasutus Domus Dorpatensis, Eesti Skautide Ühing, Perekoolituskeskus Sina ja Mina ning Eesti Arstiüliõpilaste Selts.

Kuidas osaleda?
Kõige lihtsam: selleks, et vähendada alkoholikahjusid Eestis, saad hakata kohe ise poole vähem jooma ja seda teistelegi soovitada. Aga meil on veel tegevusi. Saad hoida silma peal JPV! Facebooki lehel, kus jagame pidevalt päevakorras olevaid alkoteemalisi artikleid, oma tegemisi, üritusi ja muud põnevat. Hea viis osalemiseks on ka sotsiaalmeedias meie jagatud artiklite ja ürituste edasijagamine, videomaterjali ja piltide jagamine. Plakateid saad ka ise välja printida ja riputada üles näiteks oma firma peole.
  
Mais 2015 said kõik tahtjad kaasa lüüa “Tagasi kooli” nädalal, mis keskendus alkoholi ja tubaka kahjude lahtirääkimisele koolides. Samuti korraldab Väitlusselts alkoholiteemalisi koolitusi ja õpetab läbi nägema peamistest argumentidest, mida alkoholitööstus poliitikute mõjutamiseks kasutab.

Kampaaniat rahastatakse Norra toetustest ja Sotsiaalministeeriumi eelarvest.